Hitachi
Sản Phẩm Chính Hãng
Dịch Vụ Tận Tâm
Bán buôn - Bán lẻ024.228.333.77
Sắp xếp theo
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0 (GMG)
R-WB640VGV0 (GMG) Mới Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0 (GMG) 33.300.000đ
33.600.000đ
1%

Tủ lạnh Hitachi 540 lít Inverter R-FW690PGV7 GBK (4 Cánh)
R-FW690PGV7 GBK Mới Tủ lạnh Hitachi 540 lít Inverter R-FW690PGV7 GBK (4 Cánh) 20.890.000đ
37.000.000đ
44%

Tủ lạnh Hitachi 586 lít Inverter R-FW690PGV7X GBK (4 Cánh)
R-FW690PGV7X GBK Mới Tủ lạnh Hitachi 586 lít Inverter R-FW690PGV7X GBK (4 Cánh) 22.890.000đ
42.000.000đ
46%

(1 nhận xét)

Tủ lạnh Hitachi 563 lít Inverter R-FW650PGV8 GBK (4 Cánh)
R-FW650PGV8 GBK Mới Tủ lạnh Hitachi 563 lít Inverter R-FW650PGV8 GBK (4 Cánh) 17.790.000đ
29.000.000đ
39%

Tủ Lạnh Hitachi 569 Lít Inverter R-MX800GVGV0 GBK (3 cánh)
R-MX800GVGV0 GBK Mẫu 2021 Tủ Lạnh Hitachi 569 Lít Inverter R-MX800GVGV0 GBK (3 cánh) 51.680.000đ
82.000.000đ
37%

Tủ Lạnh Hitachi 615 Lít Inverter R-WX620KV XK (6 Cánh)
R-WX620KV XK Tủ Lạnh Hitachi 615 Lít Inverter R-WX620KV XK (6 Cánh) 69.090.000đ
112.000.000đ
39%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-MX800GVGV0(GMG)
R-MX800GVGV0(GMG) Mới Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-MX800GVGV0(GMG) 51.680.000đ

Tủ Lạnh Hitachi 569 Lít Inverter R-MY800GVGV0(D) MIR (3 cánh)
R-MY800GVGV0(D) MIR Tủ Lạnh Hitachi 569 Lít Inverter R-MY800GVGV0(D) MIR (3 cánh) 64.740.000đ
98.000.000đ
34%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 403 lít R-FVX480PGV9 GBK (2 Cánh)
R-FVX480PGV9 GBK Mẫu 2020 Tủ lạnh Hitachi Inverter 403 lít R-FVX480PGV9 GBK (2 Cánh) 12.460.000đ
19.000.000đ
35%

Tủ lạnh Hitachi 550 lít Inverter R-FG690PGV7X GBK (2 Cánh)
R-FG690PGV7X GBK Mẫu 2018 Tủ lạnh Hitachi 550 lít Inverter R-FG690PGV7X GBK (2 Cánh) 16.870.000đ
26.000.000đ
36%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 (GMG)
R-WB640PGV1 (GMG) Mới Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 (GMG) 27.790.000đ
33.890.000đ
18%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 (GCK)
R-WB640PGV1 (GCK) Mới Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 (GCK) 27.990.000đ
35.590.000đ
22%

Tủ Lạnh Hitachi 489 Lít Inverter R-FG560PGV8X GBK (2 cánh)
R-FG560PGV8X GBK Mới Tủ Lạnh Hitachi 489 Lít Inverter R-FG560PGV8X GBK (2 cánh) 14.800.000đ
22.000.000đ
33%

Tủ Lạnh Hitachi 406 Lít Inverter R- FVX510PGV9 GBK (2 cánh)
R- FVX510PGV9 GBK Mới Tủ Lạnh Hitachi 406 Lít Inverter R- FVX510PGV9 GBK (2 cánh) 13.280.000đ
32.000.000đ
59%

Tủ Lạnh Hitachi 520 Lít Inverter R-HW530NV X (6 Cánh)
R-HW530NV X Mới Tủ Lạnh Hitachi 520 Lít Inverter R-HW530NV X (6 Cánh) 58.760.000đ
86.000.000đ
32%

(1 nhận xét)

Tủ Lạnh Hitachi 366 Lít Inverter R- FVX480PGV9 MIR (2 cánh)
R- FVX480PGV9 MIR MẪU MỚI Tủ Lạnh Hitachi 366 Lít Inverter R- FVX480PGV9 MIR (2 cánh) 13.280.000đ
16.550.000đ
20%

Tủ Lạnh Hitachi 569 Lít Inverter R-WB640VGV0X MIR (4 cánh)
R-WB640VGV0X MIR Mới Tủ Lạnh Hitachi 569 Lít Inverter R-WB640VGV0X MIR (4 cánh) 43.760.000đ
64.000.000đ
32%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0 GBK (4 Cánh)
R-WB640VGV0 GBK Mới Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0 GBK (4 Cánh) 33.500.000đ
51.000.000đ
35%

Tủ Lạnh Hitachi 569 Lít Inverter R-WB640VGV0X MGW (4 cánh)
R-WB640VGV0X MGW Mới Tủ Lạnh Hitachi 569 Lít Inverter R-WB640VGV0X MGW (4 cánh) 40.800.000đ
64.000.000đ
37%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 466 lít HR4N7522DSDXVN
HR4N7522DSDXVN Mới 2023 Tủ lạnh Hitachi Inverter 466 lít HR4N7522DSDXVN 17.580.000đ
21.490.000đ
19%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 489 lít FG560PGV8 GBK (2 Cánh)
FG560PGV8 GBK Mới Tủ lạnh Hitachi Inverter 489 lít FG560PGV8 GBK (2 Cánh) 15.450.000đ
23.000.000đ
33%

Thương hiệu
Khoảng giá
Dung tích
KIỂU TỦ
SỐ CỬA
TÍNH NĂNG
XUẤT XỨ

Sản phẩm đã xem