Electrolux
Sản Phẩm Chính Hãng
Dịch Vụ Tận Tâm
Bán buôn - Bán lẻ024.228.333.77
Sắp xếp theo
Tủ Lạnh Electrolux 571 Lít Inverter ESE6141A-BVN (2 Cánh)
ESE6141A-BVN Mẫu 2021 Tủ Lạnh Electrolux 571 Lít Inverter ESE6141A-BVN (2 Cánh) 20.240.000đ
29.990.000đ
33%

Tủ Lạnh Electrolux 619 Lít Inverter ESE6645A-BVN (2 Cánh)
ESE6645A-BVN Mẫu 2021 Tủ Lạnh Electrolux 619 Lít Inverter ESE6645A-BVN (2 Cánh) 26.880.000đ
39.990.000đ
33%

Tủ Lạnh Electrolux 308 Lít Inverter EBB3462K-H (2 Cánh)
EBB3462K-H Mới Tủ Lạnh Electrolux 308 Lít Inverter EBB3462K-H (2 Cánh) 9.180.000đ
18.000.000đ
49%

Tủ lạnh Electrolux Inverter 624 Lít ESE6600A-BVN
ESE6600A-BVN Mẫu 2022 Tủ lạnh Electrolux Inverter 624 Lít ESE6600A-BVN 16.000.000đ

Tủ lạnh Electrolux Inverter 624 Lít ESE6600A-AVN
ESE6600A-AVN Mẫu 2022 Tủ lạnh Electrolux Inverter 624 Lít ESE6600A-AVN 14.910.000đ

Tủ Lạnh Electrolux 308 Lít Inverter EBB3442K-A (2 Cánh)
EBB3442K-A Mới Tủ Lạnh Electrolux 308 Lít Inverter EBB3442K-A (2 Cánh) 8.050.000đ
15.000.000đ
47%

Tủ lạnh Electrolux Inverter 541 lít EQE6000A-B
EQE6000A-B Mẫu 2021 Tủ lạnh Electrolux Inverter 541 lít EQE6000A-B 17.960.000đ

Tủ Lạnh Electrolux 308 Lít Inverter EBB3402K-H (2 Cánh)
EBB3402K-H Mẫu 2021 Tủ Lạnh Electrolux 308 Lít Inverter EBB3402K-H (2 Cánh) 8.060.000đ
15.000.000đ
47%

Tủ Lạnh Electrolux 335 Lít Inverter EBB3702K-A (2 Cánh)
EBB3702K-A Mới Tủ Lạnh Electrolux 335 Lít Inverter EBB3702K-A (2 Cánh) 9.090.000đ
15.000.000đ
40%

Tủ Lạnh Electrolux 335 Lít Inverter EBB3702K-H (2 Cánh)
EBB3702K-H Mới Tủ Lạnh Electrolux 335 Lít Inverter EBB3702K-H (2 Cánh) 9.020.000đ
16.000.000đ
44%

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 Lít EBB3762K-H
EBB3762K-H Mới Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 Lít EBB3762K-H 11.650.000đ
18.290.000đ
37%

Tủ Lạnh Electrolux 308 Lít Inverter EBB3402K-A (2 Cánh)
EBB3402K-A Mẫu 2021 Tủ Lạnh Electrolux 308 Lít Inverter EBB3402K-A (2 Cánh) 8.330.000đ
14.000.000đ
41%

(1 nhận xét)

Tủ Lạnh Electrolux 335 Lít Inverter EBB3742K-H (2 Cánh)
EBB3742K-H Mới Tủ Lạnh Electrolux 335 Lít Inverter EBB3742K-H (2 Cánh) 10.230.000đ
17.000.000đ
40%

Tủ Lạnh Electrolux 308 Lít Inverter EBB3442K-H (2 Cánh)
EBB3442K-H Mẫu 2021 Tủ Lạnh Electrolux 308 Lít Inverter EBB3442K-H (2 Cánh) 9.760.000đ
16.000.000đ
39%

Tủ Lạnh Electrolux 341 Lít Inverter ETB3760K-H (2 Cánh)
ETB3760K-H Mẫu 2021 Tủ Lạnh Electrolux 341 Lít Inverter ETB3760K-H (2 Cánh) 10.120.000đ
17.000.000đ
41%

(1 nhận xét)

Tủ Lạnh Electrolux 341 Lít Inverter ETB3740K-H (2 Cánh)
ETB3740K-H Mẫu 2021 Tủ Lạnh Electrolux 341 Lít Inverter ETB3740K-H (2 Cánh) 8.600.000đ
15.000.000đ
43%

Tủ Lạnh Electrolux 312 Lít Inverter ETB3460K-H (2 Cánh)
ETB3460K-H Mới Tủ Lạnh Electrolux 312 Lít Inverter ETB3460K-H (2 Cánh) 7.980.000đ
16.000.000đ
51%

Tủ Lạnh Electrolux 505 Lít Inverter ESE5401A-BVN (2 Cánh)
ESE5401A-BVN Mẫu 2021 Tủ Lạnh Electrolux 505 Lít Inverter ESE5401A-BVN (2 Cánh) 15.980.000đ
21.990.000đ
28%

Tủ Lạnh Electrolux 341 Lít Inverter ETB3740K-A (2 Cánh)
ETB3740K-A Mới Tủ Lạnh Electrolux 341 Lít Inverter ETB3740K-A (2 Cánh) 7.730.000đ
14.000.000đ
45%

Thương hiệu
Khoảng giá
Dung tích
KIỂU TỦ
SỐ CỬA
TÍNH NĂNG
XUẤT XỨ

Sản phẩm đã xem