Sản Phẩm Chính Hãng
Dịch Vụ Tận Tâm
Bán buôn - Bán lẻ024.228.333.77
Sắp xếp theo
Tủ Lạnh Electrolux 335 Lít Inverter EBB3742K-H (2 Cánh)
EBB3742K-H Mẫu 2021 Tủ Lạnh Electrolux 335 Lít Inverter EBB3742K-H (2 Cánh) 11.860.000đ
17.000.000đ
31%

Tủ Lạnh Electrolux 308 Lít Inverter EBB3442K-H (2 Cánh)
EBB3442K-H Mẫu 2021 Tủ Lạnh Electrolux 308 Lít Inverter EBB3442K-H (2 Cánh) 10.590.000đ
16.000.000đ
34%

Tủ Lạnh Electrolux 341 Lít Inverter ETB3760K-H (2 Cánh)
ETB3760K-H Mẫu 2021 Tủ Lạnh Electrolux 341 Lít Inverter ETB3760K-H (2 Cánh) 11.550.000đ
17.000.000đ
33%

(1 nhận xét)

Tủ Lạnh Electrolux 341 Lít Inverter ETB3740K-H (2 Cánh)
ETB3740K-H Mẫu 2021 Tủ Lạnh Electrolux 341 Lít Inverter ETB3740K-H (2 Cánh) 10.490.000đ
15.000.000đ
31%

Tủ Lạnh Electrolux 312 Lít Inverter ETB3460K-H (2 Cánh)
ETB3460K-H Mẫu 2021 Tủ Lạnh Electrolux 312 Lít Inverter ETB3460K-H (2 Cánh) 10.790.000đ
16.000.000đ
33%

Tủ Lạnh Electrolux 571 Lít Inverter ESE6141A-BVN (2 Cánh)
ESE6141A-BVN Mẫu 2021 Tủ Lạnh Electrolux 571 Lít Inverter ESE6141A-BVN (2 Cánh) 19.990.000đ
29.990.000đ
34%

Tủ Lạnh Electrolux 609 Lít Inverter EQE6879A-B (4 Cánh)
EQE6879A-B Mẫu 2022 Tủ Lạnh Electrolux 609 Lít Inverter EQE6879A-B (4 Cánh) 34.590.000đ

(1 nhận xét)

Tủ Lạnh Electrolux 619 Lít Inverter ESE6645A-BVN (2 Cánh)
ESE6645A-BVN Mẫu 2021 Tủ Lạnh Electrolux 619 Lít Inverter ESE6645A-BVN (2 Cánh) 25.990.000đ
39.990.000đ
36%

Tủ Lạnh Electrolux 308 Lít Inverter EBB3462K-H (2 Cánh)
EBB3462K-H Mẫu 2021 Tủ Lạnh Electrolux 308 Lít Inverter EBB3462K-H (2 Cánh) 11.690.000đ
18.000.000đ
36%

Tủ Lạnh Electrolux 253 Lít Inverter EBB2802K-H (2 Cánh)
EBB2802K-H Mẫu 2021 Tủ Lạnh Electrolux 253 Lít Inverter EBB2802K-H (2 Cánh) 7.290.000đ
11.000.000đ
34%

Tủ Lạnh Electrolux 335 Lít Inverter EBB3742K-A (2 Cánh)
EBB3742K-A Mẫu 2021 Tủ Lạnh Electrolux 335 Lít Inverter EBB3742K-A (2 Cánh) 10.290.000đ
17.000.000đ
40%

Tủ lạnh Electrolux Inverter 624 Lít ESE6600A-BVN
ESE6600A-BVN Mẫu 2022 Tủ lạnh Electrolux Inverter 624 Lít ESE6600A-BVN 16.320.000đ

Tủ lạnh Electrolux Inverter 624 Lít ESE6600A-AVN
ESE6600A-AVN Mẫu 2022 Tủ lạnh Electrolux Inverter 624 Lít ESE6600A-AVN 15.010.000đ

Tủ Lạnh Electrolux 308 Lít Inverter EBB3402K-H (2 Cánh)
EBB3402K-H Mẫu 2021 Tủ Lạnh Electrolux 308 Lít Inverter EBB3402K-H (2 Cánh) 9.690.000đ
15.000.000đ
36%

Tủ Lạnh Electrolux 308 Lít Inverter EBB3442K-A (2 Cánh)
EBB3442K-A Mẫu 2021 Tủ Lạnh Electrolux 308 Lít Inverter EBB3442K-A (2 Cánh) 9.890.000đ
15.000.000đ
35%

Tủ lạnh Electrolux Inverter 541 lít EQE6000A-B
EQE6000A-B Mẫu 2021 Tủ lạnh Electrolux Inverter 541 lít EQE6000A-B 16.970.000đ

Tủ Lạnh Electrolux 308 Lít Inverter EBB3402K-A (2 Cánh)
EBB3402K-A Mẫu 2021 Tủ Lạnh Electrolux 308 Lít Inverter EBB3402K-A (2 Cánh) 9.010.000đ
14.000.000đ
36%

(1 nhận xét)

Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 Lít EBB3762K-H
EBB3762K-H Mẫu 2021 Tủ lạnh Electrolux Inverter 335 Lít EBB3762K-H 12.940.000đ

Tủ Lạnh Electrolux 225 Lít Inverter ETB2502J-A (2 Cánh)
ETB2502J-A Mẫu 2020 Tủ Lạnh Electrolux 225 Lít Inverter ETB2502J-A (2 Cánh) 6.420.000đ
10.000.000đ
36%

Tủ Lạnh Electrolux 503 Lít Inverter ETB5400B-G (2 Cánh)
ETB5400B-G Mẫu 2019 Tủ Lạnh Electrolux 503 Lít Inverter ETB5400B-G (2 Cánh) 14.260.000đ
21.000.000đ
33%

Thương hiệu
Khoảng giá
Dung tích
KIỂU TỦ
SỐ CỬA
TÍNH NĂNG
XUẤT XỨ

Sản phẩm đã xem