Sản Phẩm Chính Hãng
Dịch Vụ Tận Tâm
Bán buôn - Bán lẻ024.22.385.666
Sắp xếp theo
Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 9000 BTU NIS-C09R2H08
NIS-C09R2H08 Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 9000 BTU NIS-C09R2H08 5.650.000đ
9.700.000đ
42%

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 18000 BTU NIS-C18R2H08
NIS-C18R2H08 Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 18000 BTU NIS-C18R2H08 10.000.000đ
13.950.000đ
29%

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24000 BTU NS-C24R1M05
NS-C24R1M05 Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24000 BTU NS-C24R1M05 12.050.000đ
15.870.000đ
25%

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 18000 BTU NS-C18R1M05
NS-C18R1M05 Điều hòa Nagakawa 1 chiều 18000 BTU NS-C18R1M05 8.650.000đ
12.950.000đ
34%

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 12000 BTU NS-A12R1M05
NS-A12R1M05 Mẫu 2021 Điều hòa Nagakawa 2 chiều 12000 BTU NS-A12R1M05 6.350.000đ
8.800.000đ
28%

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 9000 BTU NS-A09R1M05
NS-A09R1M05 Mẫu 2021 Điều hòa Nagakawa 2 chiều 9000 BTU NS-A09R1M05 5.100.000đ
7.200.000đ
30%

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 24000 BTU NS-A24R1M05
NS-A24R1M05 Mẫu 2021 Điều hòa Nagakawa 2 chiều 24000 BTU NS-A24R1M05 13.100.000đ
16.200.000đ
20%

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 18000 BTU NS-A18R1M05
NS-A18R1M05 Mẫu 2021 Điều hòa Nagakawa 2 chiều 18000 BTU NS-A18R1M05 9.700.000đ
12.500.000đ
23%

Thương hiệu
Gas
Loại điều hòa
Công Suất
Xuất xứ

Sản phẩm đã xem